Verktygstillverkare

TALSVEB Industriverktyg tillhandahåller hela kedjan inom verktygstillverkning:

  • Prototypverktyg
  • Verktygskonstruktion
  • Tillverkning
  • Provpressning

I mer än tre decennier har TALSVEB Industriverktyg levererat pressverktyg åt svensk och utländsk industri. Även maskinkonstruktion, maskintillverkning och legotillverkning av maskindetaljer ingår i vårt affärsområde.

Att leverera pressverktyg och maskiner med hög kvalitet och i rätt tid ser vi som en självklarhet.

pressverktyg 02

Leverantör till

TALSVEB Industriverktyg levererar pressverktyg till svenska och internationella företag för produktion av plåtdetaljer åt t ex ABB, Alfa Laval, BMW, Electrolux, Hasselblad, Porsche, Scania, Volvo och Whirlpool.

abb alfa-laval bmw electrolux scania volvo porsche whirlpool 
hasselblad