Pressverktyg och legotillverkning med precision

Företaget

Staffan Erlandsson
Styrelseordförande

I mer än tre decennier har Talsveb Industriverktyg AB utgjort en trogen partner till svensk och utländsk industri. Tjänster kring konstruktion, verktygstillverkning, prototypdetaljer och konsultuppdrag gör Talsveb Industriverktyg till en komplett verktygsleverantör på alla plan.

Den uttalade affärsidén i Talsveb Industriverktyg AB är att med hög kompetens och stort tekniskt kunnande vara leverantör i världsklass till en internationellt arbetande industri. Företaget hette tidigare Talsveb i Tyringe AB och sitt nuvarande namn fick de 2005 efter att Industriverktyg införlivades i Talsveb. Kärnverksamheten är konstruktion och tillverkning av pressverktyg för plåtdetaljer samt framtagning av prototypverktyg och prototyper i form av bland annat plåt-, plast- och maskindetaljer. Härutöver jobbar man med konstruktion och tillverkning av specialmaskiner, jiggar och fixturer, samt erbjuder tjänster kring projektledning, produktionsteknik och logistikutredningar.

  • Vår ambition är att vara en nära samarbetspartner till våra kunder. Vi erbjuder mervärden i våra projekt som i förlängningen gynnar båda parter, säger Staffan Erlandsson ägare till Talsveb Industriverktyg AB och med branscherfarenhet sedan 1966.
  • Trots finanskriser och lågkonjunkturer har företaget med hårt arbete och stark vilja utvecklats till gagn för både oss och våra samarbetspartners. Talsveb startades redan 1978 så kontinuiteten är god, säger Staffan Erlandsson.

Komplett maskinpark

I företaget finns lång erfarenhet av att konstruera pressverktyg med gjutgods, eller traditionella pelarställ med högkvalitativa verktygsstål i de klippta och pressade delarna. Man tar fram verktyg till exempelvis bilindustrin och vitvarubranschen samt medverkar till produktlösningar som gör produktionssäkrare verktyg. Allt möjliggörs i den kompletta maskinparken som bland annat består av ett flertal CNC-styrda fleroperationsmaskiner, styrda enheter som fräsar, svarvar, gnistmaskiner och annan konventionell maskinutrustning.

Våra kunder kommer ofta med en idé eller ritning varpå vi tar fram en prototyp. Vi jobbar med hög produktionssäkerhet och genomför bland annat testkörningar i vår egen press. Varje slutprodukt är unik, påminner Staffan Erlandsson.

Erfarenhet, nytänkande och branschkunnande Han nämner erfarenhet, nytänkande och branschkunnande som starka orsaker till företagets höga kapacitet. Man jobbar alltid nära sina kunder och går alltid noggrant igenom med beställaren hur den aktuella lösningen skall se ut och vilka egenskaper den skall ha. Verktygen man tar fram väger mellan 100 kg och 6 ton och håller mycket hög kvalitet. Ur det perspektivet är valet av material av största vikt, på grund av att man jobbar med ett flertal olika metaller, såsom aluminium, stål och rostfritt.

Vi står för rationella och bra lösningar och är noga med att hålla utlovade leveranstider. Det har gett oss ett gott rykte i branschen och format en stabil kundkrets. För närvarande jobbar vi med ett 20-tal underleverantörer och slutkunder, säger Staffan Erlandsson och nämner bland andra ABB, Alfa Laval, BMW, Electrolux, Hasselblad, Porsche, Scania, Volvo och Whirlpool.