Pressverktyg och legotillverkning med precision

 

Konstruktion

Pressverktyg

TALSVEB Industriverktygs arbetar på ett modernt sätt och hanterar både solider och ytmodeller från flerar olika CAD-program. Vi har lång erfarenhet av att konstruera olika typer av verktyg:

 • Bockverktyg
 • Djupdragningsverktyg
 • Dragpressningsverktyg
 • Flänsningsverktyg
 • Följdverktyg / Serieverktyg
 • Klippverktyg
 • Präglingsverktyg
 • Robotmatade verktyg
 • Sträckpressningsverktyg
 • Transferverktyg

Med företagets standard utformar vi kostnadseffektiva konstruktioner där vi fokuserar på hög kvalitet och robust konstruktion med lång livslängd. Det ger dig ett servicevänligt och problemfritt pressverktyg och det har gett oss många nöjda kunder genom åren.

Att konstruera pressverktyg med olika typer av pelarställ tillhör en av våra expertiser, det är t ex: gjutgods, gasskurna plattor eller med ett traditionellt pelarställ.

Striplayouter

Vid framtagning av striplayouter för pressade plåtdetaljer ser vi med verktygstillverkarens ögon och utför produktkritik. Det för att minimera kostnaden för både detaljen och verktyget. Vi arbetar hela tiden efter att optimera både ämnesbredden och materialåtgång. Samtidigt ser vi till att bibehålla en hög produktionssäkerheten i pressverktyget.

Specialkomponenter

Vi tillverkar givetvis specialkomponeter där en standardkomponent inte räcker till. Ett exempel är vår skyttelenheter som vi har konstruerat, den är både servicevänlig och driftsäker.

Maskinkonstruktion

Inom vårt affärsområde konstruerar vi även av maskiner med verktygsliknande funktioner:

 • Bockning
 • Vikning
 • Klippning
 • Dragning
 • Falsning
 • Flänsning
 • Prägling