Pressverktyg och legotillverkning med precision

Produktion

Våra verktygsmakare har en lång erfarenhet av att tillverka alla typer av pressverktyg, fixturer och specialmaskiner. De utför ett noggrant arbete med hög kvalitet. Vi förfogar över ett flertal CNC-styrda maskiner och kan precisions-tillverka detaljer med avancerade former. Vi kan tillverka pressverktyg upp till 8 ton. Om totalvikten på följdverktyg överstiger 8 ton, har vi både kunskapen och erfarenhet av att tillverka och utföra inkörning av sektionsbyggda verktyg i egen hydraulpress.

Underhåll och reparation

Som er samarbetspartner tillhandahåller vi erfarna och effektiva verktygsmakare. De utför underhåll och reparation av pressverktyg, fixturer och specialmaskiner.

De kan med kort varsel bistår de er vid ett haveri och gör allt för att minska driftstörningen. För att undvika oplanerade stopp, ökar behovet av förebyggande underhåll. Eftersom följdverktyg, transferverktyg och så vidare ofta arbetar många timmar om dygnet och med begränsade personella resurser, så kan vi erbjuda ett serviceavtal med ett välplanerat förebyggande underhåll av er utrustning. Våra verktygsmakare utför alltid ett noggrant arbete, därav den höga kvalitén.

Legotillverkning

TALSVEB Industriverktyg har i många år tillverkat maskindetaljer och pressade plåtdetaljer till industrin, både i mindre och i större serier, bl a till Dometic, DUX, Emhart och Skandinaviska Chuckfabriken.

Vår kunskap i bearbetning och vår noggrannhet gör att vi lämnar ifrån oss en produkt som håller hög kvalité och levereras i rätt tid. Vi utför legotillverkning för:

  • Trådgnistning
  • Fräsning
  • Planslipning
  • Rundslipning
  • Svarvning
  • Pressning av plåtdetaljer

Prototypverktyg

Vi har under många år tillverkat prototypverktyg och framställt prototypdetaljer i tunnplåt, både till vitvaruindustrin och till fordonsindustrin. Med vår gedigna kunskap om plåtformning och med kreativa uppfinningsförmåga, utformar vi verktyg till små eller stora plåtdetaljer, med avancerade former och snäva toleranskrav.

Vid verktygsframtagning utförs en analys av prototypdetaljen: vi gör en jämförelse mellan nufo och ritning, utför en plåtutberedning och ser över produktionsmetoden och andra krav som ställts. Vårt resultat och kraven på överensstämmelse med produktritningen värderas i nära samarbete med kund.

Kraven på en produkts hållfasthet, form, utseende, ytfinhet o s v blir allt högre. En hög kvalité är således en självklarhet för oss. Vi vet också betydelsen av en korrekt tillverkad detalj efter fastställt underlag, för att detaljen i senare skede skall klara olika typer av tester som t ex utmattnings- eller krocktester.

Vi producerar prototypdetaljer i egen hydraulpress eller excenterpress, både i små och stora serier, med komplexa ytor och snävt tillåtna avvikelser. Leverans sker med rätt antal detaljer, med korrekt form och i utsatt tid.